Svet-Stranek.cz
(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)
Já Ti dávám peníze a pomoc a Ty půjdeš proti mě ?

TANTRISMUS:(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)

TANTRISMUS

TAOISTICKO TANTRICKÉ MASÁŽE PRO MUŽE

Osobní výklad z Tarotových karet:

Minulost - Současnost - Budoucnost

Pomoc v rozhodování - Vyjasnění partnerských vztahů


E-mail: vyklad-karty@seznam.cz

Rezervace osobní schůzky Tel.: +420 773 251 996

Pondělí - Neděle NON-STOP !!!

Davídkova 654/27, Praha 8 - Libeň

Soukromé parkování zdarma v objektu domu

I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo
TANTRISMUS

Mnohonásobné orgasmy - SQUIRTINGZ pohledu buddhismu se každý jedinec skládá z pěti neustále se měnících skupin zvaných skandhy, které se vzájemně kombinují. Jsou to tělesnost, pociťování, vnímání, tvořivost a vědomí. V tradici Kálačakra tantry je k těmto složkám zpravidla přidávána skandha šestá, a to
"Hluboké uvědomění" (moudrost).Tantrický sex je "cestou" neboli odrazovým můstkem, pro "hledající", v buddhismu nazývané Bódhisattva. Tantrický sex je součástí prastarých hinduistických nauk.

Spojuje kult lidského těla s náboženstvím a erotikou. Podle znalců tohoto duchovního směru jde v tantrismu především o uctívání hadí síly, takzvané „kundaliní“. Jejím zdrojem je sexuální spojení, při kterém dojde podle vyznavačů tantrismu k prolínání mužského a ženského principu, ale také lidské a kosmické energie. Má umožňovat jakési vyšší poznání a mystickou extázi. A právě tahle extáze lidi láká.

V jednom ze staroindických náboženských sloganů se prý praví, že buddhovství sídlí v ženském klíně. Jeho symbolem bývá lotosový květ. Sex provozovaný coby zdroj extáze hraje v některých hinduistických náboženských obřadech významnou roli.

Nejde jen o to, že se tantrický sex snaží dospět k vyvrcholení extrémně pomalu, aby se potřeby muže a ženy měly čas sladit. Jde také o to, že partneři vzájemně stupňují své vzrušení i touhu. Zvolna přecházejí od pohledů k dotykům, hlazení a něžnostem. Důležité je také vzájemné sladění dechu, emocí a vůbec duševního naladění.

Více Tantrický sex, zde:

www. Tantrický sex .czTantrismus , respektive tantra je název stylu meditace a rituálů, které vznikly v Indii již před pátým stoletím našeho letopočtu. Slovo tantra bylo poprvé použito v indické posvátné kolekci védských hymnů, Rigvedě. Tantra mimo jiné ovlivnila hinduismus, sikhismus, bön, buddhismus a jainismus a společně s buddhismem se postupně rozšířila do východní a jihovýchodní Asie.Buddhistická tantra , ve stejném významu se také používají pojmy tantrajána = mantrajána = vadžrajána: tento výraz odkazuje na komplexnost v porovnání s naukami súter. Metody buddhistické tantry se zaměřují na identifikaci s cílem Buddhových nauk, s probuzením. Cíl je zde tedy chápán jako cesta. Na cestě tanter se v buddhismu používají takové metody jako zpřítomňování meditační formy, iniciace, meditace na jidam, hluboké dýchání a jiné.

Buddhistická tantra se dělí na čtyři úrovně: Krijá tantra, Čarja tantra, Jóga tantra a Anuttarajóga tantra. Poslední zmiňovaná lze do češtiny přeložit jako „ta, nad kterou již nic není“ a dále se dělí na mateřské tantry, otcovské tantry a neduální tantry. Hlavní tantrou neduálních tanter Anuttarajógy je učení a meditace Kálačakry.

Vadžrajána (vadžrajána, वज्रयान, čínsky jingangcheng 金剛乘, japonsky kongódžó 金剛乗) také tantrajāna, mantrajāna, je jednou ze tří hlavních cest buddhismu.

Význam sanskrtského pojmu vadžrajána a tibetského pojmu dordže thegpa: Theg-pa je tibetský překlad sanskrtského slova jána, v češtině vozidlo. Dordže je tibetský překlad sanskrtského slova vadžra, což je předmět, který znázorňuje nezničitelnost. Doslovný překlad by tedy byl „nezničitelné vozidlo“. V praxi se však dnes běžně místo vozidla používá pojem cesta. Můžeme se setkat s pojmy cesta tajné mantry, tantrajána nebo mantrajána, tedy cesta tanter, resp. cesta manter. Tajné v tomto kontextu znamená předávané ústně.

Název dordže má také rituální předmět, který současně se zvonkem symbolizuje neduální stav mysli. Sjednocení našich ženských a mužských aspektů osvícení, prvotní moudrosti a bódhičitty. Dordže, neboli vadžra může mít devět, pět nebo tři paprsky. Paprsky mírné vadžry jsou u hrotu spojeny, zatímco paprsky hrozivé vadžry jsou na konci mírně roztažené. Horní sada pětipaprskové vadžry symbolizuje pět buddhovských moudrostí.

Podle vadžrajány lze buddhismus, tedy nauky Buddhy Šákjamuniho, rozdělit na tři úrovně: malá cesta (tib. theg čung, skt. hínajána), velká cesta (tib. theg čhen, skt. mahájána) a nezničitelná cesta (tib. dordže thegpa, skt. vadžrajána). Toto členění starší směry buddhismu neznají, jelikož se jedná o pozdější dodatečné pojmenování. Vadžrajána se v rámci tohoto členění pokládá za nejvyšší učení, které nejrychleji vede k cíli.

Vajra aksamala ghantha.jpg
Vajra aksamala ghantha“. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Cílem vadžrajány je dosažení původního, neduálního stavu mysli, kdy se plně rozplyne jakýkoliv rozdíl mezi subjektem a objektem (tzv. rigpa neboli stav osvícení). Vadžrajána pracuje z úrovně výsledků, (oproti dalším dvěma hlavním buddhistickým stezkám) hlavně také nahromaděním příčin vedoucím k osvícení, ale praktikující se zde již od začátku identifikují s konečným stavem (stavem osvícení) za účelem přeměny všech zážitků na sebevysvobozující a pro dosažení vhledu co nejrychlejších výsledků.

Dle tvrzení některých stoupenců vadžrajány historický Buddha Siddhártha Gautama předával učení vadžrajány těm žákům, kteří jej neviděli jako boha, osobu nebo nějakou vnější sílu, ale důvěřovali mu jako zrcadlu vlastní mysli. Díky své síle a vhledu probouzel kvality bytostí a využíval nesčetných dovedných prostředků k jejich plnému rozvoji. Tato nejvyšší nebo „třetí“ úroveň se skládá ze tří přístupů, které se nazývají: Cesta metod, Cesta vhledu a Gurujóga. Pomocí těchto přístupů může mysl rozpoznat sama sebe buď skrze svoji energii, vědomí nebo sílu identifikace s učitelem (tib. láma).

J.S. Dalajláma velice často zdůrazňuje a apeluje - metody vadžrajány jsou pro dlouholeté praktikující a vynikající bódhisattvy , kteří už jsou daleko na cestě bódhičitty a ne pro začínající nebo aspirující bódhisattvy.

Existuje více různých škol tibetského buddhismu. Školy linie Sarma, neboli tzv. nového překladu - Sakjapa, Gelugpa a Kagyupa - upřednostňují 4.stupně tanter - (Kríja Tantra, Čárja Tantra, Jóga Tantra, Anuttarajóga Tantra). Škola tzv. starého překladu - Ňingmapa - vnitřně člení tantry na vnější (Krija Tantra, Čárja Tantra, Jóga Tantra) a vnitřní (Mahajoga, Anujoga a Atijoga neboli Dzogčhen). Klíčové v těchto tantrách je mít čistý, dokonalý stav myšlení, podle nauk Mahajány o bódhičittě. Díky těmto zručným metodám můžeme rychle dosáhnout dokonalého osvícení.

Ladakhceremony.jpg
Ladakhceremony“. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


V Česku jsou rozšířené např. školy Karma Kagjü pod duchovním vedením 17. Karmapy Thajeho Dordžeho, která pro označení vadžrajány používá pojem Diamantová cesta. Tento název je také použit v oficiálním názvu náboženské společnosti: Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Tradiční škola Karma Kagyu je pod duchovním vedením 17. Karmapy Orgyen Trinley Dordžeho a tak jako další velké školy používá tradiční pojem vadžrajána.

Další v ČR rozšířené učení je Dzogčhen neboli atijóga patřící do školy Ňingmapa.Nágárdžuna (నాగార్జునా) (asi mezi lety 150 n. l. – 250 n. l., některými autory je uváděno
100 n. l. - 165 n. l., ale to je zřejmě nepravdivé) byl indický filozof, zakladatel školy Madhjamaka mahájánového buddhismu a pravděpodobně nejvlivnější buddhistický myslitel po samotném Buddhovi Gautamovi. Stoupenci mahájány věří, že jeho příchod byl předpovězen samotným Buddhou v několika sútrách, konkrétně v textu zvaném Maňdžušrí múlatantra a sútře Královského samádhi (Samádhirádžasútra).

Jeho spisy byly základem pro vytvoření školy Madhjamaka (Střední cesta), která byla přenesena do Číny pod názvem škola Tří pojednání (San-lun, TZ: 三論 ZZ: 三论). Je mu přisuzováno prohloubení filozofického systému pradžňápáramitových súter. Vyvinul dialektickou metodu, která je založená na dovedení antiteze ad absurdum. Hlásal, že každá věc a jev existují jen skrz svůj protiklad a na základě toho tvrdil, že vše je relativní, tedy nereálné a prázdné (v sans. šúnja, v pálí suňňa). Byl také úzce spjat s buddhistickou univerzitou v Nálandě.

Nagarjuna at Samye Ling Monastery.JPG
Nagarjuna at Samye Ling Monastery“. Via Wikimedia Commons.


Théraváda (sans.: Sthaviraváda) doslova znamená „učení starších“. Jedná se o nejpůvodnější živou formu buddhismu, která je praktikována v Thajsku, Laosu, Kambodži, Barmě a na Srí Lance. Učení théravádínů vychází takřka výlučně z pálijského kánonu a sami théravádínové se snaží jeho původnost uchránit. Původní učení je zachováno ve formě sutt (súter) v Páli, které jsou neměnné, a k nim doplňujících komentářů a podkomentářů.

Théraváda vznikla jako jedna z 18 až 20 škol již v raném období buddhismu. Stoupenci théravády jsou s to vystopovat linii svého učení až k prvnímu buddhistickému koncilu, který se konal ihned po smrti Buddhy.

Theraváda je někdy stoupenci mahájány a vadžrajány nesprávně označována jako hínajána (malý vůz), jelikož přibližně od 1. století n.l. tímto názvem byly označovány všechny starší školy indického buddhismu, které odmítaly přijmout nově vznikající směr buddhismu. Jak z hlediska nauky, tak i z historického hlediska je řazení théravády mezi hínajánové školy značně sporné.

V současné době se k théravádě hlásí více než 100 miliónů lidí po celém světě a čím dál více stoupenců získává i v USA, Velké Británii a Austrálii.

Sunset at Wat Chaiwatthanaram, Ayutthaya, Thailand.jpg
Sunset at Wat Chaiwatthanaram, Ayutthaya, Thailand“ od Justin VidamoFlickr: Sunset at Wat Chaiwatthanaram, Ayutthaya, Thailand. Licencováno pod CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.


Hínajána (skt.हीनयान, Hīnayāna korejsky: : 소승 Soseung; tib.: theg chung ;čínsky: 小乘 Xiǎoshèng; jap.: Šódžó; vietnamsky: Tiểu thừa) je sanskrtský termín doslovně znamenající, „malý vůz“ nebo „nižší vůz“, přičemž „vůz“ (jána) znamená „cestu vedoucí k osvícení“. Jedná se o pojem vytvořený mahájánovými buddhisty, který se začal používat nejspíš v 1. století n.l. a to v pejorativním významu. V současné době existují různé názory na význam a použití tohoto termínu.

Dracourania.jpg
"Dracourania". Via Wikipedia.


Mahájána (sanskrt: महायान mahājāna; tib: theg-pa chen-po; mongolsky: yeke kölgen; anglicky: Great Vehicle, čínsky: 大乘, Dàshèng; japonsky: 大乗, Daidžó; korejsky: 대승, Dae-seung; vietnamsky: Đại Thừa) čili „Velký vůz“ je jedním ze tří hlavních v současnosti existujících směrů buddhismu (dalšími jsou hinajána a vadžrajána).

Mahájána je směr buddhismu, který podle této tradice pochází od samotného Gautamy Buddhy, podle některých vznikl na druhém buddhistickém koncilu ve Vaišálí 100 let po parinirváně Gautamy Buddhy kolem roku 386 př. n. l. Podle jiných v prvním století před Kristem.


Sidney Hall - Urania's Mirror - Ursa Major.jpg
"Sidney Hall - Urania's Mirror - Ursa Major" by Sidney Hall - This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the digital ID cph.3g10076. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information. العربية | čeština | Deutsch | English | español | فارسی | suomi | français | magyar | italiano | македонски | മലയാളം | Nederlands | polski | português | русский | slovenčina | slovenščina | Türkçe | 中文 | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/−. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.


Učení Gautama Buddhy

Podle tradice Gautama Buddha začal předávat poprvé učení druhého cyklu, neboli nauk mahájány šestnáct let po dosáhnutí probuzení. Tento cyklus nauk obsahuje poučení o prázdnosti všech jevů. Nejkratší výklad Buddhy na toto téma se nachází v sútře srdce, kde je řečeno:

- forma je prázdností, prázdnost je formou,
- forma není oddělena od prázdnosti a prázdnost od formy.

Gautama Buddha podle tradice předpověděl, že 400 let po parinirváně se objeví učitel, jenž předá další nauky o významu prázdnosti. Tímto učitelem se stal Nágárdžuna, který díky meditaci dosáhl dokonalého porozumění významu prázdnosti a napsal na toto téma významná díla. Některé obsahují filosofické základy pro pochopení prázdnoty a jsou výkladem filosofie madhjamaky, jiné pojednávají o praxi meditace, která provází do opravdového pochopení prázdnosti.

Dvacet sedm let po dosáhnutí probuzení, v místě zvaném Šrávastí započal Gautama Buddha předávat učení třetího cyklu, neboli nauk mahájány. Esencí těchto nauk je přirozenost buddhy pronikající všechny bytosti. Neobvykle vyčerpávající výklad na téma třetího cyklu nauk se nachází v textu Uttaratantrašástra. Druhý a třetí cyklus učení je pojmenován mahájána neboli velkým vozidlem a také bódhisattvajána.

Více než čtyřicet let po dosáhnutí probuzení uvedl Buddha znovu do pohybu kolo nauky a na Hoře supů (skt. Gridhrakúta) poblíž Rádžgiru přednesl jednu z nejdůležitějších súter, sútru lotosu. V přítomnosti nespočetného množství různých cítících bytostí a před skupinou velmi nadaných žáků učil o mnoha metodách, které vedou k dosažení probuzení. Nauky třech vozů (ján) - šrávaků, pratjékabuddhů, a bodhisattvů se proto různí, protože jsou přizpůsobeny úrovni bytostí, které je praktikují. Doba, na kterou se datuje jejich objevení, je jen časem jejich projevení. Tato sútra také obsahuje nauky o třech tělech Buddhy a mezi jinými také o Čenrézigovi. Každá ze súter mahájány (podobně hínajána a théraváda) podává místo přednesení, důvod a přítomné osoby. Mahájánu podle tradice učil Gautama Buddha tak jako mnoho buddhů před ním.

Sútra srdce (v sanskrtu प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र, pradžňápáramitáhrdajasútra;
čínsky 般若波羅蜜多心經, pan-nuo-po-luo-mi-tuo-sin-ťing, pinyin: bān ruò bō luó mì duō xīn jīng; tibetsky šerabkji pharoltučhinpä ňingpo) je jedna z nejznámějších buddhistických súter.

Prajnyaapaaramitaa Hridaya by Ouyang Xun.jpg
Prajnyaapaaramitaa Hridaya by Ouyang Xun“ od Ouyang Xunhttp://203.64.159.11/richman/plogxx/gallery/2/%E6%AD%90%E9%99%BD%E8%A9%A2_%E5%BF%83%E7%B6%93.jpg. Licencováno pod Public domain via Wikimedia Commons.


Rádžgir je indické město v okrese Nálanda ve státě Bihár. Ve starověku byl Rádžgir znám pod svým sanskrtským jménem Rádžagrha (v jazyce páli Rádžagaha). Rádžagrha pak byla prvním hlavním městem Magadhy, země, ze které vzešla Maurijská říše i Guptovci. Město je zmíněno již z Mahábháratě, dále džinistických i buddhistických textech. Záznamy o něm se dochovaly v zápiscích čínských poutníků Fa-siena, který město navštívil někdy na přelomu 4. a 5. století, a Süan-canga, který tudy cestoval ve století sedmém.

Pro buddhisty je Rádžgir jedním z posvátných míst. Poté, co Buddha zemřel, byly jeho ostatky rozděleny na osm dílů, přičemž nad každým tímto díle byla postavena stúpa. Asi dvacet let po Buddhově smrti byly tyto ostatky vyzvednuty o shromážděny do jediné stúpy, jež stála právě v Rádžgagrze. Sám Buddha zde měl strávit nějaký čas meditací a pronést několik promluv. Nedaleko města se nacházela jeskyně, která podle tradice byla dějištěm prvního buddhistického koncilu, který měl svolat Mahákášjapa. Jelikož se v okolí města i v něm pohyboval svého času i Mahávíra, je Rádžagrdha poutním místem i džinistů.

Přesné stáří Rádžgiru není známo, avšak keramické nálezy z města jsou datovány do doby kolem roku 1000 př. n. l. Za dob Magadhy byla Rádžagrha hlavním městem, v 5. století př. n. l. však tehdejší magadhský panovník Adžátašatru přemístil hlavní město z Rádžagrhy do Patíliputry. Adžášatru měl v Rádžargze údajně věznit svého otce Bimbisáru.

Dnes je Rádžgir vyhledávaným městem poutníků i turistů, podle údajů z roku 2001 má 33 691 obyvatel.

Vulturepeak1.jpg
Vulturepeak1“ od myself – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons.


Maurjovská říše, někdy též maurijská či maurjská, byla první říší v Indii, které se podařilo sjednotit pod jednotnou vládu takřka celý Indický subkontinent. Existovala zhruba mezi lety 322 př. n. l.–185 př. n. l.

Státní útvary a území:
Předcházející:

Mahádžanapady
Nandovci

Nástupnické:

Indo-řecké království:
Šungové
Sátaváhanové

Chandragupt maurya Birla mandir 6 dec 2009 (31) (cropped).JPG
"Chandragupt maurya Birla mandir 6 dec 2009 (31) (cropped)" by आशीष भटनागर at Hindi Wikipedia - Own work. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.


Maurjovská říše.png
Maurjovská říše“ od Podzemnik – Vlastní dílo (own work). Based od these pictures: File:CAJZXL8E india demis.png File:Mauryan Empire Map.gif. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.
Hindusitická tantra má velmi starobylou tradici a ovlivnila i tantru buddhistickou. Tradičně se dělí na vaišnavskou (sanskrit: vaišnava), šivaistickou (šaiva) a šaktickou (šakta). Jiné tradiční dělení je dakšina márga (pravoruká tantra) a váma márga (levoruká tantra). Na Západě je převážně známa jen váma márga se svými sexuálními aspekty. Ty ovšem nejsou cílem (lepší sex), ale prostředkem k dosažení vyššího vědomí. Dakšina márga naproti tomu pracuje se symboly (jantra) a obřady (púdža) a je jednou z metod arčany (uctívání múrti). Je typická pro vaišnavskou tantru (Paňčarátra).

Typickým symbolem tantrismu je šesticípá hvězda ✡, v západní kultuře více známá z judaismu jako tzv. Davidova hvězda. Tento znak má v tantrismu obdobný význam, jako čínský symbol jin a jang. Rovnostranný trojúhelník hrotem nahoru △ představuje jang – mužský princip, Šivu (znázorňuje penis v erekci); rovnostranný trojúhelník hrotem dolů ▽ představuje Šakti (znázorňuje ženský klín), tedy ženský princip jin.

Tantry jsou také konkrétní texty, většinou ve formě dialogů mezi Šivou a Šakti. V šivastických tantrách hovoří Šiva a Šakti mu naslouchá, v šaktických tantrách je tomu naopak.

Váma márga souvisí s uctíváním Šivy a Šakti, prototypů muže a ženy. Součástí jsou obřady, jež propojují SYMBOLISMUS ze sexuální jógou. Tento rituál má širší význam s početím, vznikem. To provádí skrze svůj kosmický tanec, při kterém je často znázorňován.

Šakta tantry učí, že Šiva bez Šakti je šava. Je tu tedy zdůrazněna důležitost ženy, bez níž muž nemůže být.

Jak Šiva, tak Šakti mají více podob, klidných a hněvivých. Šivovou klidnou podobou je Šankara, hněvivou podobou Šakti je Kálí.

Tantrická jóga nedovoluje muži ejakulovat. Jogíni se pomocí speciálních cviků a prostředků učí ovládat svěrače a svaly tak, aby ejakulaci zabránili. Jedná se o formu sexuální alchymie, kdy se těmito prostředky chrání životní energie v sanskritu označovaná jako prána a v taoistické józe jako čchi.Robert Brown konstatuje, že termín "tantrismus" je vytvořen západním učením, nikoliv termín pocházející z náboženského systému samotného. Tāntrikas (lidé praktikující tantru) se nepokouší definovat tantru jako celek. Tantrický rozměr každého z jihoasijských náboženství měl své vlastní jméno:

Tantrický shaivismus byl znám mezi jeho praktiky jako Mantramārga.
Shaktismus je prakticky synonymem tantry a mezi jeho praktiky je označován jako "Kula Marga" nebo "Kaula".
Tantrický buddhismus má svůj domorodý název Vajrayana.
Tantricky vaishnavismus byl známý jako Pancharatra.

"Tantra" označuje učení a praxe obsažené v písmech, známých jako tantry nebo āgamy.
www.Claudia Ghimel Prague Hotel Escort.cz

Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

Výklad z Tarotových karet Praha

Dobré kartářky. CZ

Seznamka 69 - Erotická Seznamka Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce Seznamka ABCsex - erotická inzerce Seznamka SexNavigace - erotická inzerce Seznamka4u - erotická inzerce Alfa Elchron

www.frekvence1.cz
banner


astrologer Rychard Silver
www.stribny.cz
Richard Stříbrný
make people GIFs like this at MakeaGif
návštěvníků stránky
celkem464 541