Svet-Stranek.cz
(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)
Já Ti dávám peníze a pomoc a Ty půjdeš proti mě ?

ŠAMANISMUS:(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)

ŠAMANISMUS

TAOISTICKO TANTRICKÉ MASÁŽE PRO MUŽE

Osobní výklad z Tarotových karet:

Minulost - Současnost - Budoucnost

Pomoc v rozhodování - Vyjasnění partnerských vztahů


E-mail: vyklad-karty@seznam.cz

Rezervace osobní schůzky Tel.: +420 773 251 996

Pondělí - Neděle NON-STOP !!!

Davídkova 654/27, Praha 8 - Libeň

Soukromé parkování zdarma v objektu domu

I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo
ŠAMANISMUS
Neexistuje dosti nízká náboženská forma, aby nemohla dát vzniknout velice čisté a logicky uspořádané mystice. Jestliže takovýchto výjimek není dost na to, aby si jich badatelé museli všimnout, pak to nesouvisí s dialektikou posvátna, nýbrž s tím, jak se lidé tváří v tvář této dialektice chovají. A zkoumání lidského chování přesahuje úkoly historika náboženství - tím se zabývá sociolog, psycholog, etik nebo filosof. Z hlediska historika náboženství se spokojíme zjištěním, že dialektika posvátna umožňuje přirozenou změnu každého náboženského postoje. Už samotná existence této možnosti změny je důležitá, jinde se totiž nevyskytuje. Proto se také nedáme příliš ovlivňovat výsledky některých etnologických výzkumů, různé typy civilizací jsou přirozeně spjaty s určitými náboženskými formami, to však nikterak nevylučuje spontánní a vlastně i historický charakter náboženského života. Veškerá historie totiž svým způsobem spočívá v " pádu " posvátna, v jeho omezování a zmenšování. Ale posvátno se projevovat nepřestává a v každém svém novém projevu stejně jako na počátku tíhne k tomu, aby se dalo poznat zcela a beze zbytku. Je ovšem pravda, že nesčetné nové projevy posvátna opakují - v náboženském vědomí určité společnosti - ostatní nesčetné projevy posvátna, jež tyto společnosti poznaly ve své minulosti, ve své " historii ". Právě tak ovšem platí, že této historii se nepodaří ochromit spontánní charakter hierofanií: úplnější zjevení posvátna je možné vždy.

Stává se - i zde se vracíme k otázce chronologické perspektivy v historii náboženství, že možnost změny náboženských postojů se stává ještě výraznější v případě mystických zkušeností archaických společností. Mimořádně vyzrálé mystické zkušenosti jsou možné na libovolném stupni vývoje civilizace či náboženské situaci. To znamená, že pro určité jedince nadané náboženským vědomím, kteří se ocitnou v krizi, je vždy možný historický skok umožňující jim dosáhnout duchovních postojů, jež jsou jinak nedosažitelná. " Historie " - tedy náboženská tradice příslušného kmene - ovšem nakonec zasáhne a extatické zkušenosti některých privilegovaných jedinců přizpůsobí vlastním kánonům. Je však nesporné, že tyto zkušenosti se mnohdy vyznačují touž důsledností a vznešeností jako zkušenosti velkých mystiků Východu i Západu.

Šamanismus je přesně vzato jednou z archaických technik extáze, je současně mystikou, magií a " náboženstvím " v širším slova smyslu.

( Mircea Eliade: Paříž, březen 1946 - březen 1951 )Náboženský systém šamanismu odvozuje své jméno od " šamana " (čarodějný kněz asijských přírodních národů), což je tungusko - mandžuské označení náboženského specialisty. Znamená " toho, kdo ví ".Pojem "šamanismus" se používá hlavně pro náboženské kulty severoasijských, uralsko-altajských a arktických národů. Obecně je šamanismus, jak ho zastihli badatelé v 19. stol. v severní Asii (např. u Tungusů, Samojedů a Osťáků), klasický a vyznačuje se těmito znaky: náboženský specialista (muž nebo žena), zvaný " šaman ", je přijímán společností jako ten, kdo může vstoupit ve spojení s transcendentním světem skrze extazi, tj. vystoupení ze svého těla (vzácněji skrze trans, jímž se ho zmocňuje duch); má zvláštní tělesné nebo psychicko-mentálními znaky, např. má o jeden prst nebo o jeden zub víc než normálně, nebo má sklon k neurastenickým nebo epileptickým záchvatům.

Věří se, že ovládá skupinu ochranných duchů, často v podobě zvířat nebo opačného pohlaví (institucionalizovaný " transsexualismus "). Zpravidla šamana vyvolí duchové (v pubertě); a když toto vyvolení odmítne, duchové ho trestají nemocí.Iniciace šamanů se uskutečňuje většinou stavem tranzu, tím že jeho tělo duchové rozkouskují a pak složí. Pak nastoupí (v extazi) cestu na onen svět. K dosažení a stupňování extaze používá určitých předmětů, především buben nebo chrastítko.Podle klasické představy šamanů o vesmíru má lidský svět podobu podnosu, který je po stranách otevřen. Tam je přechod do podsvětí. Země je obklopena vodou a spočívá na zádech velké želvy, ryby nebo býka. Pohyby tohoto zvířete způsobují zemětřesení. Od země k hornímu světu, který se skládá z více nebeských kleneb, vede strom světa, po němž šaman šplhá na své cestě na onen svět.Nejčastější důvod takového podnikání je nemoc člena kmene, neboť nemoc znamená v představě těchto národů, že duch svedl duši nemocného. Šaman musí znovu najít duši na onom světě a přivést ji zpět do jejího těla. Během extaze vypravuje šaman o svých zážitcích v jiném světě. Tato vyprávění tvoří velkou část historek těchto národů.

Podobnou formu má šamanismus také v jiných částech světa, především v jihovýchodní Asii (Indonesii), Oceánii a u severoamerických indiánských kmenů.
www.Claudia Ghimel Prague Hotel Escort.cz

Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

Výklad z Tarotových karet Praha

Dobré kartářky. CZ

Seznamka 69 - Erotická Seznamka Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce Seznamka ABCsex - erotická inzerce Seznamka SexNavigace - erotická inzerce Seznamka4u - erotická inzerce

www.frekvence1.cz
banner


astrologer Rychard Silver
www.stribny.cz
Richard Stříbrný
make people GIFs like this at MakeaGif
návštěvníků stránky
celkem464 541