Svet-Stranek.cz
"Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední."
(Friedrich Nietzsche 15.10.1844 - 25.08.1900)

RETROGRÁDNÍ VENUŠE - VENUŠE VE VAHÁCH 05.10.2018 (21:04 CEST) - 16.11.2018 (11:50 CEST):"Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední."

RETROGRÁDNÍ VENUŠE - VENUŠE VE VAHÁCH 05.10.2018 (21:04 CEST) - 16.11.2018 (11:50 CEST)

TAOISTICKO TANTRICKÉ MASÁŽE PRO MUŽE

Osobní výklad z Tarotových karet:

Minulost - Současnost - Budoucnost

Pomoc v rozhodování - Vyjasnění partnerských vztahů


E-mail: vyklad-karty@seznam.cz

Rezervace osobní schůzky Tel.: +420 773 251 996

Pondělí - Neděle NON-STOP !!!

Davídkova 654/27, Praha 8 - Libeň

Soukromé parkování zdarma v objektu domu

I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo
RETROGRÁDNÍ VENUŠE - VENUŠE VE VAHÁCH 05.10.2018 (21:04 CEST) - 16.11.2018 (11:50 CEST)
http://light-worker.cz/slunce-v-panne

Retrográdní Venuše

Období retrográdní fáze Venuše naznačuje, že byste se měli více věnovat partnerskému vztahu a být otevřenější v projevování svých opravdových pocitů a potřeb. Toto planetární postavení ukazuje, že se budete lépe orientovat ve svém nitru. To by mohlo napomoci rozpoznat důvody případných potíží a problematická témata otevřít. Patrně se vám nepodaří v této době vše vyřešit, máte však jedinečnou šanci ujasnit si pozici ve vztahu a uvědomit si, co sami opravdu chcete a od partnera očekáváte. Vzhledem k tomu, že v této době bude narušeno vaše kreativní vnímání, není tento čas příznivý pro změnu vzhledu. dekoraci domu či bytu. Při této fázi se nedoporučuje ani vstupovat do manželství. V pracovní oblasti není vhodné otevírat kosmetický salon, uměleckou galerii či obchod s oblečením. Pozor rovněž na přílišné utrácení. Mohlo by se vám stát, že věci, které si v této době koupíte, se vám přestanou brzy líbit nebo ztratí hodnotu. Nekupujte především drahé luxusní zboží a oděvy.

James Cook

(27. října 1728 Marton u Yorku – 14. února 1779 Havaj)

Captainjamescookportrait.jpg
Autor: Nathaniel Dance-Holland – from the National Maritime Museum, United Kingdom, Volné dílo, Odkaz


James Cook byl mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi.

Od třinácti let pracoval jako plavčík na uhelné lodi. V té době se samovzdělával ve všech námořních oborech. V roce 1755 nastoupil jako kormidelník válečného loďstva. V roce 1759 se zúčastnil plavby do Severní Ameriky v rámci války s Francií. Vynikajícím způsobem tehdy zmapoval ústí řeky svatého Vavřince, proto od roku 1763 pokračoval mapováním Newfoundlandu a Labradoru.


Coal anthracite.jpg
Autor: http://resourcescommittee.house.gov/subcommittees/emr/usgsweb/photogallery/images/Coal,%20anthracite_jpg, Volné dílo, OdkazMarvinHarris.jpg
Autor: Anonymní – English wikipedia, Volné dílo, Odkaz


Marvin Harris (18. srpna 1927 – 25. října 2001) byl americký antropolog. Narodil se v Brooklynu.
www.katebush.comSebereflexe


#Mozek #Duševní #Zdraví #Psychologie #Hlava #Lidské


Sebereflexe nebo také vědomí sebe je akt vědomí, jehož tématem či intencí je toto vědomí samo.

Prostý fakt, že vědomí samo o sobě ví, zmiňuje už Platón, když mluví o „poznávání poznání“. Aristotelés v úvahách o štěstí ukazuje, jak je člověku milé uvědomovat si, že žije a že jest:

"Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící, že slyší, jdoucí, že jde a když máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní, takže vnímáme, že vnímáme, a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme.“
— Aristotelés

Lidská schopnost sebereflexe je předpokladem odpovědnosti a má tudíž zásadní význam také pro etiku, pro vedení a hodnocení vlastního jednání. Jen proto, že je člověk s to o vlastním jednání přemýšlet a sám je hodnotit, mohou se i ostatní na toto jeho hodnocení spolehnout a uznat jej jako odpovědnou a tudíž i svobodnou osobu. O tom, kdo není schopen hodnotit vlastní jednání a přičítat si jeho důsledky, říkáme, že je „nepříčetný“ a pokud takový stav trvá, v důsledku toho i nesvéprávný.


Schizofrenie

Artistic view of how the world feels like with schizophrenia - journal.pmed.0020146.g001.jpg
By Craig Finn (schizophrenia patient) - Plos Medicine, CC0, Link


Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí.

Má se za to, že porucha postihuje zejména kognitivní funkce, obvykle ale rovněž přispívá k chronickým problémům s chováním a emocemi. U osob se schizofrenií je pravděpodobné, že budou trpět (souběžnými) onemocněními, mezi něž patří deprese a úzkostná porucha; míra zneužívání návykových látek je téměř 50 %. Mezi obvyklé sociální problémy patří dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba a bezdomovectví. Průměrná očekávaná délka života osob se schizofrenií je o 12 až 15 let nižší než u těch, kteří tímto onemocněním netrpí, a to v důsledku významných zdravotních problémů v souvislosti s nadměrným užíváním léčiv a vyšší četnosti výskytu sebevražd (přibližně 5 %).

Schizofrenie patří díky své výraznosti mezi jednu z prvních popsaných duševních poruch vůbec a její popisy se nacházejí už v hebrejské bibli, odkud pochází také zlidovělý výraz pro tuto nemoc (a přeneseně pro duševní poruchy vůbec): mešuge. Výraz „schizofrenie“—který lze přeložit přibližně jako "rozštěpení mysli" a jenž vychází z řeckého kořene „schizein“ (σχίζειν, „rozštěpit“) a „phrēn“, „phren-“ (φρήν, φρεν-, „mysl“) — použil poprvé roku 1908 Eugen Bleuler. Původně mělo toto slovo vystihnout oddělení fungování osobnosti, myšlení, paměti a vnímání. Bleuler charakterizoval hlavní symptomy pod názvem 4 A – oploštělé emoce (flattened Affect), autismus (Autism), rozvolnění souvislosti myšlenek (impaired Association of ideas) a rozpolcenost (Ambivalence). Už tehdy si uvědomil, že onemocnění není demencí.

Pojem schizofrenie je často nesprávně chápán jako slovo označující nemoc, v jejímž průběhu člověk trpí „rozpolcením osobnosti“. I když někteří nemocní, u nichž byla schizofrenie diagnostikována, mohou slyšet hlasy a vnímat je zřetelně jako samostatné osoby, schizofrenie nespočívá v tom, že by nemocný přebíral roli několika různých osobností. Toto zmatení vzniklo částečně v důsledku doslovné interpretace Bleulerova pojmu schizofrenie.
Simone Martini 003.jpg
Autor: Simone Martini – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Volné dílo, Odkaz


Svatý Augustin

(13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku)

Biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na
28. srpna. Augustinus, zvaný též „učitel Západu“, je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů, představitel latinské platónsky orientované patristiky.


http://www.mzm.cz
www.Claudia Ghimel Prague Hotel Escort.cz

Tantra and Tao Massages with Claudia Ghimel

Výklad z Tarotových karet Praha

Dobré kartářky. CZ

Seznamka 69 - Erotická Seznamka Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce Seznamka ABCsex - erotická inzerce Seznamka SexNavigace - erotická inzerce Seznamka4u - erotická inzerce

www.frekvence1.cz
banner


astrologer Rychard Silver
www.stribny.cz
Richard Stříbrný
make people GIFs like this at MakeaGif
návštěvníků stránky
celkem458 538