Svet-Stranek.cz
"Zbabělost je, když víme co máme dělat, a neděláme to."
(Konfucius 28.9. 551 př.nl - 479 př.nl)

GAMMA FREQUENCY 396 - 1122 Hz:"Zbabělost je, když víme co máme dělat, a neděláme to."

GAMMA FREQUENCY 396 - 1122 Hz

396 - 1122 Hz
Gama frekvence.
Řešení problému vazeb.


396 - 1122 Hz
Gamma frequency.
Solving the problem constraints.

396 Hz - SOLFEGGIO FREKVENCE - Osvobozující pocit od viny a strachu. / The liberating feeling of guilt and fear.

417 Hz - SOLFEGGIO FREKVENCE - Náprava a usnadnění změn. / Remedy and facilitate change.

432 Hz - MUSIC FROM THE PLEIADES

528 Hz - SOLFEGGIO FREKVENCE - Transformace. Oprava DNA. / Transformation. Repair of DNA.

639 Hz - SOLFEGGIO FREKVENCE - Soudržnost. Vztahy. Harmonizace mozku. / Coherence. Relationships. Harmonisation of the brain.

741 Hz - SOLFEGGIO FREKVENCE - Vyjádření. Řešení. Probuzení intuice. Paralelní myšlení. / Expression. Solution. Awakening intuition. Parallel thinking.

936 Hz

963 Hz - Původní stav. Světlo a Duch. Návrat k Jednotě propojením s energií duchovního světa. / Original condition. Light and Spirit. Return to the Unity connecting with the spiritual energy of the world.

1122 Hz - SOLFEGGIO MASTER FREQUENCY

návštěvníků stránky
celkem405 219