Svet-Stranek.cz
(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)
Já Ti dávám peníze a pomoc a Ty půjdeš proti mě ?

BETA FREQUENCY 12 - 22 Hz:(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)

BETA FREQUENCY 12 - 22 Hz

12 - 22 Hz
Beta frekvence.
Dominantní je aktivita. Analytické myšlení při řešení problémů, rychlé posouzení situace, následné rozhodnutí a zpracovávání vnějších informací. Normální bdělost. Při vyšších frekvencích je aktivita silnější a bdělost výraznější.


12 - 22 Hz
Beta frequency.
Is the dominant activity. Analytical thinking to solve problems quickly assess the situation, subsequent decisions and processing external information. Normal alertness. At higher frequencies, the stronger activity and alertness pronounced.

12 Hz - Soustředění, duševní stabilita. / Concentration, mental stability.

13 Hz - Ovlivňuje činnost svěrače. / It affects the function of the sphincter.

14 Hz - Bdělost, pohotovost, vitalita a soustředění. / Alertness, readiness, vitality and concentration.

15,4 Hz - Souvisí s mozkovou kůrou, zvyšuje inteligenci. / Related to the cortex, increases intelligence.

16 Hz - Spodní hranice sluchu. Přesun kyslíku a vápníku do buněk, v některých případech je proces škodlivý, v jiných prospěšný. Rozhodující je zdravotní stav. / Moving oxygen and calcium into cells.

20 Hz - Zapříčiní úzkost a únavu. Lidský sluchový práh. Ukládají se podvědomé příkazy pro použití v jiném čase. Pomůže při zvonění v uších, působí léčivě při rýmě a bolestech hlavy.

20,215 Hz - Napodobuje účinky drogy LSD, aniž by způsobila návyk. / It mimics the effects of the drug LSD, without causing addiction.

22 Hz - Zlepšení inteligence. Duševní léčba. / Improving intelligence. Mental treatment.

návštěvníků stránky
celkem464 530