Svet-Stranek.cz
(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)
Já Ti dávám peníze a pomoc a Ty půjdeš proti mě ?

ALFA FREQUENCY 8 - 11 Hz:(Claudia Ghimel *17.listopad 1971 Kladno, Česká Republika)

ALFA FREQUENCY 8 - 11 Hz

8 - 11 Hz
Alfa frekvence.
Lehká relaxace. Výborné učení, pozitivní myšlení. Napomáhá tvořivému řešení problémů, zrychluje učení. Zlepšuje náladu, redukuje stres. Podporuje duševní vynalézavost, pomáhá v duševní koordinaci. Zlepšuje relaxaci. Pohyby jsou rychlé, efektivní. V pohodě a klidu lze vykonávat jakýkoliv úkol. Pocit bezstarostnosti, podporuje dobrou náladu. Most mezi vědomím a podvědomím. Zpracování vnějších informací odpovídá tvůrčímu řešení jakéhokoliv problému.


8 - 11 Hz
Alfa frequency.
Slight relaxation. Excellent learning, positive thinking. It helps creative problem solving, accelerated learning. It improves mood, reduces stress. Promotes mental resourcefulness, aids in mental coordination. Improves relaxation. The movements are fast, efficient. The cool and calm can perform any task. The feeling of abandon, promotes good mood. The bridge between the conscious and the subconscious. Processing external information corresponds creative solutions to any problem.

8 Hz - Osvěžení. Vybavení si minulosti. Zvýšení hladiny lymfocytů. Aktivuje tělesnou energii a chuť k životu. / Refreshment. Recall the past. Increased levels of lymphocytes. Activates the body's energy and zest for life.

8,3 Hz - Osvojení vizuálních představ o duševních objektech, jasnozřivost. / Mastering visual images of mental objects, clairvoyance.

9 Hz - Přivodí lehký spánek, mravenčení. / This will produce light sleep, tingling.

9,5 Hz - Navodí připravenost mozku na podvědomé signály. / Readiness to evoke subconscious brain signals.

9,6 Hz - Průměr kmitočtů související s Zemským magnetickým polem. Hloubkový očistný proces. / Diameter of frequencies associated with the terrestrial magnetic field. Deep cleansing process.

návštěvníků stránky
celkem464 531